• ارتباط با مركز

 

اطلاعات تماس اعضای مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

شماره تماس

1

دکتر رضا مراد صحرایی

رئيس مركز

88978169

2

دكتر حجت اله الماسي

معاون مركز

88978169

3

شهره سادات سجادي

كارشناس برنامه ريزي آموزشي

88962315

4

شيوا مجيدي

کارشناس ارزشیابی آموزشی

88962315

5

نويد بخشي وند

مسئول فناوري اطلاعات و آموزش مجازي

88962315

6

فريبرز جعفري

كارشناس اداري و مالي

88978170

 

آدرس و تلفن تماس خوابگاه ها:

نام خوابگاه

آدرس

نوع خوابگاه

تلفن

شهيد مطهري

خیابان حضرت ولیعصر .عج. -خیابان کریمخان زند - خیابان به آفرین - پلاک 35

پسرانه

02188803980

شهيد بهشتي

سهروردی شمالی بالاتر از بهشتی کوچه کوشش

دخترانه

02188742233