• فرم ثبت نام مدرسه تابستاني1

فرم ثبت نام مدرسه تابستاني مركز آزفا دانشگاه علامه طباطبائي

نام / Name: *
نام خانوادگي / Last name: *
جنسيت / Sex:
سن / Age: *
شماره گذرنامه / Passport Number: *
شهر محل سكونت / City of Location: *
مليت / Nationality: *
شماره تلفن همراه / Mobile Phone Number: *
نام دانشگاه / University Name: *
رشته تحصيلي / Field of Study: *
آخرين مدرك تحصيلي / Last Degree: *
ميزان آشنايي با زبان فارسي / Persian Language Proficiency:
آدرس ايميل / Email Address: *
عكس / Personal Photo:

كد امنيتي:
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
توضيحات / Explanations: