• ثبت نام دوره آموزشي بهمن 1397

 

 

سطح نوآموز: ثبت نام سطح نوآموز

 

ساير سطوح: ثبت نام آزمون تعيين سطح


توجه: فارسي آموزاني كه با زبان فارسي تا حدي آشنا هستند، ابتدا بايد براي آزمون تعيين سطح اقدام نمايند.